Jij geeft aan welk muzikaal pad je wilt bewandelen of uitproberen. Ik ben er om je met mijn kennis, inzichten en ervaring terzijde te staan. Te adviseren, stimuleren en bij te sturen.

Wat we precies doen en hoe we dat doen, gaat dus in onderling overleg. Dit is zeer afhankelijk van de redenen en wensen waarmee je op les komt. Zangles 'op maat' dus. Weet je (nog) niet precies wat je wilt zingen, dan zoeken we samen. Ik begeleid je op (elektrische) piano, tenzij je zelf een opname hebt, of jezelf begeleidt.

Wat kunnen we doen tijdens de lessen?

 • Aandacht voor adembeheersing.
 • Registermenging: hoe zing ik relaxed tussen lager en hoger heen en weer?
 • Optimaal leren benutten van je vocale reikwijdte.
 • Resonans: hoe geef je meer 'glans' aan de toon?
 • Uitspraak/dictie.
 • Timing/ritmiek.
 • Zuiverheid en intonatie.
 • Interpretatie: wat komt er kijken bij het vertolken van muziek/tekst. Hoe spreken ze je aan. Hoe kan ik zodanig met de song omgaan, dat het m’n eigen verhaal wordt?
 • Improvisatie: leren vrijheid nemen in bijvoorbeeld timing, melodie of tekst. Met andere woorden leren méér te doen dan alleen een liedje 'oplepelen'.
 • Presentatie: waar let ik op als ik voor publiek zing?

Eventueel is het ook mogelijk om aandacht te besteden aan

 • Extra solfège (gehoortraining).
 • Noten leren lezen.
 • Muziektheorie (bijvoorbeeld intervallen leren, akkoorden en theoretische achtergronden begrijpen).
 • Akkoorden leren spelen op de piano.
 • Alles wat verder nodig kan zijn om je voor te bereiden op een auditie voor een muziek- en/of drama-opleiding.